Splavma.sk

Služby


Zapožičiavame vodácku výstroj:

  • kánoe dvojsedadlové
  • kánoe trojsedadlové
  • pádla
  • vesty
  • barely

V prípade záujmu Vám spojíme 2 kanoe do tzv. katamaránu pre zabezpečenie väčšej stability plavidiel.

Prevoz lodí na štart a z cieľa.

Po dohode je možná preprava účastníkov splavu, prípadne aspoň šoférov, v rámci prevozu kanoe/í po skončení splavu.