Splavma.sk

COVID-19 opatrenia

Nakoľko pobyt v prírode je za splnenia určitých podmienok povolený, môžete stráviť váš voľný čas splavovaním Malého Dunaja.

Nieje vhodné vytvárať veľké skupiny, treba dodržiavať bezpečné odstupy, nezabúdať na nosenie rúšok a taktiež sa nezastavovať na miestach, kde je väčšia koncentrácia ľudí. Kanoe a výstroj bude po každom splave dezinfikované.

Služby


Zapožičiavame vodácku výstroj:

  • kánoe dvojsedadlové
  • kánoe trojsedadlové
  • pádla
  • vesty
  • barely

V prípade záujmu Vám spojíme 2 kanoe do tzv. katamaránu pre zabezpečenie väčšej stability plavidiel.

Prevoz lodí na štart a z cieľa.

Po dohode je možná preprava účastníkov splavu, prípadne aspoň šoférov, v rámci prevozu kanoe/í po skončení splavu.