Splavma.sk

COVID-19 opatrenia

Nakoľko pobyt v prírode je za splnenia určitých podmienok povolený, môžete stráviť váš voľný čas splavovaním Malého Dunaja.

Nieje vhodné vytvárať veľké skupiny, treba dodržiavať bezpečné odstupy, nezabúdať na nosenie rúšok a taktiež sa nezastavovať na miestach, kde je väčšia koncentrácia ľudí. Kanoe a výstroj bude po každom splave dezinfikované.

Cena kanoe

Cena prenájmu kanoe podľa počtu dní.
V cene kanoe sú dve pádla, jeden barel a záchranné vesty podľa potreby.
Cena platí pre dvojsedadlové aj trojsedadlové kanoe, nakoľko sa nelíšia rozmermi, ale iba počtom sedadiel. Kanoe trojsedadlové je určené pre dve dospelé osoby a jedno dieťa.

piatok, sobota,
nedeľa, sviatok
pondelok - štvrtok
(mimo sviatkov)
Jednodňový splav 20€/deň 18€/deň
Viacdňový splav 15€/deň 14€/deň

Cena prepravy

Cena prenájmu kanoe podľa počtu dní.
V cene kanoe sú dve pádla, jeden barel a záchranné vesty podľa potreby.
Cena platí pre dvojsedadlové aj trojsedadlové kanoe, nakoľko sa nelíšia rozmermi, ale iba počtom sedadiel. Kanoe trojsedadlové je určené pre dve dospelé osoby a jedno dieťa.

Miesto Cena
Vrakuňa 28 €
Zálesie 15 €
Nová Dedinka 0 €
Tomášov 6 €
Vlky 14 €
Hurbanova Ves 15 €
Jelka, Eliášovce 28 €
Blahová - Madarász 40 €
Potônske Lúky 45 €
Čierna Voda - hať 35 €
Tomášikovo 50 €
Jahodná 60 €
Topoľníky 70 €
Kolárovo 110 €