Splavma.sk

Cenník na rok 2019

Cena prenájmu kanoe podľa počtu dní. V cene kanoe sú dve pádla, jeden barel a záchranné vesty podľa potreby.
Cena platí pre dvojsedadlové aj trojsedadlové kanoe, nakoľko sa nelíšia rozmermi, ale iba počtom sedadiel.
Kanoe trojsedadlové je určené pre dve dospelé osoby a jedno dieťa.

1 deň

2 dni

3 dni

4 a viac dní

15 €

25 €

35 €

dohodou

 Príklad:

6ks kanoe na 2 dni - trasa Nová Dedinka - Jahodná

Kanoe 6x25€ = 150€
Preprava             50€
Spolu                200€

Orientačný výpočet ceny prepravy
(počíta sa cesta tam aj späť zo základne v Novej Dedinke x 0,50 €/km)

miesto km cena
Vrakuňa-kruhový objazd 40 20,- €
Zálesie 24 12,- €
Nová Dedinka 0 0,- €
Tomášov 10 5,- €
Vlky 18 9,- €
Hurbanova Ves-most 26 13,- €
Jelka, Eliášovce-Matiz 40 20,- €
Madarász 62 31,- €
Orechová Potôň-lúky 64 32,- €
Čierna Voda-hať 70 35,- €
Tomašikovo-jazero 86 43,- €
Jahodná 100 50,- €
Topoľníky 120 60,- €
Kolárovo 170 85,- €