Splavma.sk

COVID-19 opatrenia

Nakoľko pobyt v prírode je za splnenia určitých podmienok povolený, môžete stráviť váš voľný čas splavovaním Malého Dunaja.

Nieje vhodné vytvárať veľké skupiny, treba dodržiavať bezpečné odstupy, nezabúdať na nosenie rúšok a taktiež sa nezastavovať na miestach, kde je väčšia koncentrácia ľudí. Kanoe a výstroj bude po každom splave dezinfikované.

Cena kanoe

Cena prenájmu kanoe podľa počtu dní.
V cene kanoe sú dve pádla, jeden barel a záchranné vesty podľa potreby.
Cena platí pre dvojsedadlové aj trojsedadlové kanoe, nakoľko sa nelíšia rozmermi, ale iba počtom sedadiel. Kanoe trojsedadlové je určené pre dve dospelé osoby a jedno dieťa.

piatok, sobota,
nedeľa, sviatok
pondelok - štvrtok
(mimo sviatkov)
Jednodňový splav 20€/deň 18€/deň
Viacdňový splav 15€/deň 14€/deň

Cena prepravy

Cena prenájmu kanoe podľa počtu dní.
V cene kanoe sú dve pádla, jeden barel a záchranné vesty podľa potreby.
Cena platí pre dvojsedadlové aj trojsedadlové kanoe, nakoľko sa nelíšia rozmermi, ale iba počtom sedadiel. Kanoe trojsedadlové je určené pre dve dospelé osoby a jedno dieťa.

Miesto Cena
Vrakuňa 20 €
Zálesie 10 €
Nová Dedinka 0 €
Tomášov 5 €
Vlky 10 €
Hurbanova Ves 10 €
Jelka, Eliášovce 20 €
Blahová - Madarász 30 €
Potônske Lúky 35 €
Čierna Voda - hať 35 €
Tomášikovo 40 €
Jahodná 50 €
Topoľníky 60 €
Kolárovo 80 €

Príklady

Kanoe (15€ + 15€ + 15€) x 2 90€
Preprava 0€ + 50€ 50€
Spolu 140€
Kanoe (14€ + 14€ + 15€ + 15€) x 3 174€
Preprava 20€ + 35€ 55€
Spolu 229€
Kanoe20€20€
Preprava0€ + 20€20€
Spolu 40€